Kapitalpartner AS, Postboks 54, 5484 Sæbøvik. email: post@kapitalpartner.as

Org.nr: 919360224